Szajder Logo

Dlaczego Pacjenci wybierają Flexite?

Protezy FLEXITE przywracają naturalny uśmiech.

Wraca radość życia i co najważniejsze CHRONIĄ PAŃSTWA ZDROWIE!

www.flexite.pl, www.flexitecompany.com

CO TO JEST FLEXITE?

FLEXITE to chroniąca Państwa zdrowie ro­dzina tworzyw termoplastycznych, czystych medycznie, WOLNYCH OD MONOME­RÓW, czyli związków trujących mogących wywołać choroby w całym organizmie, a nie tylko alergie w jamie ustnej. Tradycyjne pro­tezy wykonane z akrylu zawierają te szkodli­we substancje. Materiały FLEXITE są biozgodne z ludzkim orga­nizmem (niealergiczne). Wytwarza się je zgodnie z wymogami FDA (Food and Drug Administra-tion w USA) i Unii Europejskiej.
FLEXITE eliminuje nieatrakcyjne metalowe klam­ry protez częściowych i ich metaliczny smak. Protezy FLEXITE są estetyczne i co równie waż­ne, niewidoczne dla otoczenia. FLEXITE to rów­nież lekkość i elastyczność zapewniające komfort Państwa zębom i dziąsłom.

Najwyższa jakość FLEXITE to wynik 47 lat ciągłych badań naukowych i do­świadczeń. Produkty FLEXITE dają zadowolenie i satysfakcję setkom tysięcy pacjentów na całym świecie.

 

TESTY BEZPIECZEŃSTWA FLEXITE

Badania materiałów FLEXITE, między innymi w labora­toriach ARTech w USA udowodniły, że są one wolne od jakichkolwiek szkodliwych dla ludzkiego organizmu substancji. Materiały te zostały zaaprobowane i wpisane do rejestru FDA (Amerykańskiej agencji ds. Żywności i Leków) pod numerem 2432071, a ich jakość jest stale nadzorowana (ISO 9001:2000). FLEXITE spełnia rów­nież wszystkie wymagania Unii Europejskiej. Każda kap­suła FLEXITE oznaczona jest znakiem jakości CE.
MATERIAŁY FLEXITE DOCENIA AMERY­KAŃSKI INSTYTUT CLIFFORD'A
Instytut Cliłford'a jest niezależnym laboratorium, które sprawdza wrażliwość pacjentów podatnych na alergie na tworzywa termoplastyczne. Instytut Clifford'a oce­nił materiały FLEXITE jako w 99% bezpieczne i biokom-patybilne. Do tej pory, jest to najwyższa ocena.

PAMIĘTAJMY

Materiały FLEXITE nie zawierają żadnych szkodliwych związków chemicznych . Są wolne od monomerów. POZWALAJĄ CHRONIĆ NASZE ZDROWIE.

 

Jak dbać o swoją nową protezę FLEXITE ?

Protezy FLEKITE, podobnie jak wła­sne zęby, wymagają codziennej higieny jamy ustnej.Jednak szczoteczka do zębów i pasta mogą rysować gładkie powierzchnie protez. Dlatego przy czyszczeniu wła­snych zębów należy wyjąć protezę z ust i umyć pod bieżącą wodą.Na rynku dostępnych jest wiele środków do czyszczenia protez zębo­wych, jednak przed ich zastosowaniem proszę upewnić się czy w ich składzie nie znajduje się alkohol lub amoniak. Firma GlaxoSmithKline Consumer Healthcare powierdza, że dostępne na polskim rynku tabletki Corega Tabs można bezpiecznie stosować zarówno do protez na bazie nylonu, jak też na bazie innych żywic termoplastycznych, gdyż nie zawierają alkoholu ani amonia­ku.Nie zaleca się jednak moczenia pro­tez w roztworze środków chemicznych zbyt długo. Nieużywane protezy, nocą, proszę chronić w czystej wodzie.Na rynku dostępne są coraz tańsze ultradźwiękowe oczyszczacze protez, za pomocą których można czyścić protezę, bez względu na rodzaj materiału z któ­rego została ona wykonana.Kilkuletnia praktyka dowodzi, że utrzymanie protez FLEXITE w czystości można uzyskać stosując proste środki.Protezy FLEXITE zachowują swoje kolory do końca ich użytkowania, jed­nak nie należy ich gotować lub narażać w inny sposób na działanie wysokich temperatur.

Szajder

Zapraszamy do naszych gabinetów