CEREC na każdą okazję

Znaczny postęp techniki CAD/CAM pozwolił na wprowadzenie do protetyki komputerowej odbudowy protetycznej na implantach. Jest to możliwe nawet podczas jednej wizyty, na podstawie skanu wewnątrzustnego. Dzięki CAD/CAM znacznie poprawiła się uprościła się też procedura stosowania enodokoron.

Skan komputerowy jest w stanie odwzorować znacznie dokładniej pole protetyczne niż tradycyjny wycisk, szczególnie ze względu na brak kompresji tkanek miękkich. Dzięki wykorzystaniu materiałów pełnoceramicznych IPS e.max oraz zastosowaniu systemu CEREC można wykonać pojedyńczą odbudowę na implancie w trakcie jednej 90-minutowej wizyty, bez wykonywania męczących wycisków i modeli protetycznych. Projektowanie odbywa się od początku do końca w przestrzeni wirtualnej komputera. Leczenie implantoprotetyczne stało się w dzisiejszych czasach powszechną procedurą w gabinetach stomatologicznych, a implantoprotetyka wspomagana komputerowo jest coraz częśćiej spotykaną procedurą kliniczną.

Podobnie jest w przypadku zębów leczonych endodontycznie, które nie mają wystarczających ilości tkanek twardych i dlatego należy je odbudować protetycznie. Postęp techniki w zakresie stosowanych materiałów i metod cementowania spowodował, że dziś za najlepsze rozwiązanie przyjmuje się zastosowanie endokoron. Są to ceramiczne uzupełnienia, które silnie zespalają się z częściowo zniszczoną strukturą zęba, zwiększając ich odporność na złamania. Wg badań z roku 2005 ponad 87 proc. endokoron wykonanych w trzonowcach dobrze spełniało swoje funkcje po 5 latach.

Przed wprowadzeniem systemu CAD/CAM do gabinetu, wykonanie pełnoceramicznej korony na zębie leczonym endodotntycznie zajmowało ok. 7-10 dni i wiązało się z 2-3 wizytami pacjenta w gabinecie oraz pobieraniem raz lub dwa, często nieprzyjemnych dla pacjenta, wycisków.

Wprowadzenie systemu CEREC i zastosowanie endokoron pozwoliło na skrócenie tej procedury do jednej wizyty, w trakcie której wykonanie tej odbudowy zajmuje, w zależności od ilości zużytego materiału, od 30 do 90 minut. Pamiętać jednak należy, że o uzupełnieniu zęba endokoroną pomyśleć należy już przed leczeniem ednodotycznym, tak, aby ocalić jak najwięcej twardych tkanek zęba oraz szkliwo.