Najbardziej zaawansowane rozwiązania stomatologiczne na miejscu w Zielonej Górze

Jeszcze kilkanaście lat temu marzenie o uzupełnieniu protetycznym wiarygodnie odtwarzającym utracone zęby własne, a przy tym całkowicie biozgodnym z tkankami jamy ustnej pacjenta należało włożyć między bajki. Teraz  jest to oczekiwanie całkowicie realne.

A wszystko za sprawą technologii CAD/CAM, która podbija światowe wystawy stomatologiczne i przebojem wchodzi do laboratoriów protetycznych. W przypadku CAD/CAM najważniejsze jednak jest to, że w uzupełnieniach protetycznych pozwala wyeliminować metal, gwarantując przy tym najwyższą estetykę, wytrzymałość, bezpieczeństwo i komfort użytkowania. W Zielonej Górze funkcjonuje już pierwsze laboratorium techniki dentystycznej wyposażone w kompleksowy system CAD/CAM, który umożliwia wykonanie pełnoceramicznych uzupełnień protetycznych na miejscu od początku do  końca.

 

Ograniczenia metalu jako materiału protetycznego

Przy doborze rozwiązań protetycznych priorytetem lekarza stomatologa jest zdrowie pacjenta.  Sam zainteresowany coraz bardziej ceni zarówno wysoki poziom  estetyki  jaki i komfort użytkowania. Do tej pory za najbardziej estetyczne rozwiązania protetyczne uznawano stałe uzupełnienia ceramiczne na podbudowie metalowej – tzw. „koronki” lub „mostki”. Długotrwałe badania i obserwacje kliniczne pokazały jednak, że zastosowanie stopów metali w tego typu pracach protetycznych nie jest rozwiązaniem wolnym od wad. W przypadku stopów metali w środowisku jamy ustnej częste jest występowanie zjawiska korozji. Może to skutkować sinym przebarwieniem tkanek miękkich otaczających zęby własne pacjenta na których montowana jest korona bądź most. Standardowa podbudowa metalowa  jest w sposób konwencjonalny odlewana z rozgrzanego do odpowiedniej temperatury stopu metalu. Ten rodzaj zastosowanej technologii obarczony jest znacznym prawdopodobieństwem pojawienia się niedokładności i zniekształceń w wykonywanych konstrukcjach. W przypadku tego typu uzupełnień protetycznych zjawiskiem częstym jest również recesja dziąseł w obrębie korony lub mostu, co z kolei powoduje odsłanianie się metalowego brzegu danego uzupełnienia. Wszystko to razem daje mocno nieestetyczny efekt. Doświadczenia lekarzy stomatologów z metalem wskazują, że ma on również szkodliwe oddziaływanie elektrostatyczne i promieniotwórcze, a także reaguje chemicznie z innymi związkami w jamie ustnej.

 

Ceramika z księżyca i technologia CAD/CAM

Dążenie do wyeliminowania wspomnianych niekorzystnych dla pacjenta zjawisk motywowało środowiska naukowe do poszukiwania nowych rozwiązań.  Pomysłów dostarczył zarówno przemysł jak i medycyna. Ten pierwszy podzielił się wiedzą w dziedzinie wytwarzania prototypów i przyspieszania procesu produkcji, medycyna z kolei ogromnym doświadczeniem w dziedzinie implantologii ortopedycznej. Do świata stomatologii wkroczyła technologia CAD/CAM (Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing, czyli komputerowo wspomagane projektowanie i wykonanie) w parze z tlenkiem cyrkonu – nowym materiałem protetycznym wolnym od ograniczeń jakie posiada metal. Tlenek cyrkonu jest pierwiastkiem z rodziny ceramik powszechnie występującym na księżycu i od lat stosowanym m.in. w przemyśle kosmicznym. Jego całkowitą biozgodność z ludzkimi tkankami potwierdziło ponad 50-letnie doświadczenie w zakresie implantologii ortopedycznej. Zastosowanie technologii CAD/CAM pozwoliło wyeliminować słabości prac na metalu wynikające z tradycyjnej technologii odlewania. W przypadku CAD/CAM, praca protetyczna jest w całości projektowana cyfrowo, a jej wykonanie podlega ścisłej kontroli komputera.

 

Z księżyca na ziemię – czyli jakie korzyści ma pacjent

Obecnie żadne inne rozwiązanie technologiczne nie jest w stanie zapewnić tak wysokiej dokładności i wytrzymałości uzupełnienia jak CAD/CAM. Korona czy most wykonany w tej technologii jest ok. 8 razy precyzyjniej dopasowany do zębów własnych pacjenta niż korona na metalu[1]. Tak wysoka precyzja gwarantuje najwyższą estetykę – miejsca, w których praca jest łączona z zębami własnymi są praktycznie niewidoczne. Jest to osiągnięcie szczególnie ważne w przypadku zębów przednich. Korona lub most wykonany na podbudowie cyrkonowej wygląda jak naturalny ząb pacjenta. Szare zabarwienie zęba pojawiające się często w przypadku prac na metalu nie stanowi już problemu.

Wyższość CAD/CAM i tlenku cyrkonu widoczna jest również w  codziennym użytkowaniu wykonanych z niego uzupełnień. Jako, że na powierzchni korony lub mostu zbiera się mniej bakterii nawet niż w przypadku tytanu, od pacjenta nie wymagane są szczególne zabiegi higieniczne (poza standardowymi oczywiście). Materiał ten nie przewodzi ciepła, co jest równoznaczne z brakiem efektu nadwrażliwości zębów.

 

A wszystko szybko i na miejscu

Zielonogórska Pracownia Protetyczna Przemysława Szajdera ściśle współpracująca z Gabinetami Stomatologicznymi Anny Rudzkiej-Szajder została wyposażona w pełny system projektowania i wykonywania uzupełnień CAD/CAM. Funkcjonowanie na terenie Zielonej Góry gabinetu z własnym laboratorium posiadającym tak zaawansowany technologicznie sprzęt, dla pacjenta znaczy tyle, że ma on w zasięgu ręki miejsce, w którym jego uzupełnienie protetyczne zostanie dobrane przez kompetentny zespół lekarzy stomatologów, a następnie zaprojektowane i wykonane w technologii CAD/CAM na miejscu zgodnie z najwyższymi standardami dokładności, estetyki, wytrzymałości i komfortu. Tak zorganizowana współpraca gabinetu i pracowni pozwala nie tylko na bieżąco konsultować i kontrolować proces wykonywania pracy, zarówno przez lekarza jak i technika, lecz również znacznie skrócić czas jego wykonywania.

[1]              Przyleganie brzeżne uzupełnienia wykonanego cyfrowo wynosi  ok. 40 µm, podczas gdy w metodach konwencjonalnych jest ono do ok. 8 razy mniejsze i wynosi przeciętnie 300–350 µm.