Co to jest Flexite?

FLEXITE to chroniąca Państwa zdrowie ro­dzina tworzyw termoplastycznych, czystych medycznie, WOLNYCH OD MONOME­RÓW, czyli związków trujących mogących wywołać choroby w całym organizmie, a nie tylko alergie w jamie ustnej. Tradycyjne pro­tezy wykonane z akrylu zawierają te szkodli­we substancje.

Materiały FLEXITE są biozgodne z ludzkim orga­nizmem (niealergiczne). Wytwarza się je zgodnie z wymogami FDA (Food and Drug Administra-tion w USA) i Unii Europejskiej.
FLEXITE eliminuje nieatrakcyjne metalowe klam­ry protez częściowych i ich metaliczny smak.
Protezy FLEXITE są estetyczne i co równie waż­ne, niewidoczne dla otoczenia. FLEXITE to rów­nież lekkość i elastyczność zapewniające komfort Państwa zębom i dziąsłom.

Najwyższa jakość FLEXITE to wynik 47 lat ciągłych badań naukowych i do­świadczeń.
Produkty FLEXITE dają zadowolenie i satysfakcję setkom tysięcy pacjentów na całym świecie.

 

TESTY BEZPIECZEŃSTWA FLEXITE

Badania materiałów FLEXITE, między innymi w labora­toriach ARTech w USA udowodniły, że są one wolne od jakichkolwiek szkodliwych dla ludzkiego organizmu substancji. Materiały te zostały zaaprobowane i wpisane do rejestru FDA (Amerykańskiej agencji ds. Żywności i Leków) pod numerem 2432071, a ich jakość jest stale nadzorowana (ISO 9001:2000). FLEXITE spełnia rów­nież wszystkie wymagania Unii Europejskiej. Każda kap­suła FLEXITE oznaczona jest znakiem jakości CE.

 

MATERIAŁY FLEXITE DOCENIA AMERY­KAŃSKI INSTYTUT CLIFFORD’A

Instytut Cliłford’a jest niezależnym laboratorium, które sprawdza wrażliwość pacjentów podatnych na alergie na tworzywa termoplastyczne. Instytut Clifford’a oce­nił materiały FLEXITE jako w 99% bezpieczne i biokom-patybilne. Do tej pory, jest to najwyższa ocena.

www.flexitecompany.com/Clifford%20Report.htm

PAMIĘTAJMY

Materiały FLEXITE nie zawierają żadnych szkodliwych związków chemicznych . Są wolne od monomerów.

POZWALAJĄ CHRONIĆ NASZE ZDROWIE.

flexite

UWAGA na tanie imitacje FLEXITE

PROSZĘ WYBRAĆ • ORYGINALNY MATERIAŁ

www.flexite.plwww.flexitecompany.com

FLEXITE DLA SWOJEJ NOWEJ PROTEZY ZĘBOWEJ